Keresztelő Szent János Plébánia     Főoldal
Kívánom minden ide látogatónak, hogy találjon hasznos információkat és tartalmas gondolatokat. Nagyon örülök, ha valamit ezen az úton is tudunk nyújtani az olvasóknak.
Blanckenstein György plébános
Hirdetések
Imádság
Egyházmegyénk minden hónap első szombatján imádságot szervez különböző plébánián. Szeptemberben nálunk lesz ez a közös imádság, melyre szeretettel hívjuk a testvéreket, kiemelten a közösségek tagjait. Ez az imádság a családokért lesz megtartva, különös tekintettel az októberben kezdődő szinódusra, mely a családokkal foglakozik. Szeptember 6-án 18 órakor közös rózsafüzér imádság lesz, és utána a szentmisén a közösségek veni sanctéja lesz.
Elsőpéntek
A héten Elsőpéntek lesz, a betegekhez a szokott időben megyünk.
Kezdődnek a hittanórák
Jövő héten az iskolákban megkezdődnek a hittanórák az 1; 2; 5; 6. osztályosok számára órarend szerinti beosztásban. A többi osztályokban és a Plébánián a szeptember 15-én kezdődő héten indul a hitoktatás a kiírás szerint. Ezeknek az óráknak a rendjét később fogjuk tudni közölni.
Adoremus, Élő Kenyér
Megjelent a szeptemberi Adoremus és az Élő kenyér misefüzet. Kapható a sekrestyében.
Perselygyűjtés
Jövő vasárnapi perselygyűjtésünket a Plébániatemplom felújítására fogjuk fordítani.
Zarándoklat Csobánkára
Idén a csobánkai zarándoklatot szeptember 7-én tartjuk meg. Szentbeszédet tart Kelemen Imre érseki titkár. A zarándoklat 7 órakor fog indulni a Plébániatemplomtól.
Összes hír...    
Akadálymentes oldal
Felhasználónév:
Jelszó:

A Szentségek Jézus ajándékai, mellyel a mindennapjainkban akar minket segíteni, megerősíteni. Egyházunk szentségei: a Keresztség, a Bérmálás, az Eucharisztia, a Bűnbánat, a Betegek kenete, az Egyházi rend és a Házasság.

Szinte felsorolni is sok, mennyi program programot szerveznek egyházközségünkben működő közösségek. Itt segítünk eligazodni a különböző események között. Ha egyedül van, vagy találkozni akar emberekkel, akkor kérjük nyissa meg ezt a menüpontot.
Közösségekről
Egyházközségünkben pezseg az élet. Erre bizonyság az a számtalan közösség, amelyek itt mutatkoznak be. Ha valamely közösség érdekli Önt minden közösségnél talál olyan nevet, vagy telefonszámot, amelyet bátran felhívhat.

A plébánia évek óta rendszeresen megjelenteti a „Péter-Pál útján” nevű újságot, amely rendszerint valamely ünnepkör eseményeiről számol be. A „Péter-Pál ösvényén” a plébánia hetente megjelenő hírlevele.

Szeretnénk bemutatni templomainkat. A templom Isten háza. Olyan liturgikus tér, amelyben szertartásaink vallásos eseményeik zajlanak. Ugyanakkor érdemes megismerni ezeket az épületeket építészeti szempontból is.

A honfoglalás után a mai Szentendre területe Apor hadvezér szálláshelye volt. Róla és nemzetségéről az itt kialakult kis falu és a mellette folyó patak az Apor nevet kapta. Az államalapítás után Szent István király, egyházszervezés céljából, 1002-ben az Apor nevű falut több helységgel együtt a veszprémi püspökségnek adományozta. A püspökök rövidesen kúriát létesítettek és irodát működtettek itt a Duna mellett.

Ha Ön már regisztrált tagja közösségünknek, újabb lehetőségek tárulnak föl Ön előtt, ebben a menüpontban.

II. János Pál pápa 2002 októberében apostoli levelet adott ki a rózsafüzér imádságról. Ebből idézzük fel azt a két szakaszt mely a családról és a gyermekekről szól.

Az egyház, a húsvét vigíliájában énekszóval, nagy ünnepélyességgel hirdette meg a húsvét örömét. „ Az égben immár zengjen az angyalok kórusa..." énekelte a diákónus. Akkora öröm ez az ember számára, hogy a liturgia ezt 50 napig ünnepli. Húsvét után nyolc napig szinte egyetlen vasárnapként imádkozzuk az öröm imádságait, kettős allelujával a végén.