Keresztelő Szent János Plébánia     Főoldal
Kívánom minden ide látogatónak, hogy találjon hasznos információkat és tartalmas gondolatokat. Nagyon örülök, ha valamit ezen az úton is tudunk nyújtani az olvasóknak.
Blanckenstein György plébános
Hirdetések
Elsőáldozás
Szombaton (28-án) 16 órakor lesz a város összes iskoláinak az Elsőáldozás.
Úrnapja
Vasárnap, (29-én) lesz Úrnapja. A szokott útvonalon lesz a körmenet megtartva. Szeretettel kérném azokat a testvéreket, akik az úrnapi sátrakat szokták készíteni, és azokat is, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe a szép feladatba, idén is segítsenek ebben!
Lorettói litánia májusban
Május hónapban az esti misék előtt 18 órakor a Lorettói litániát imádkozzuk el.
Diakónus-szentelés
Június 11-én lesz Esztergomban az új papok és diakónusok szentelése. Tihanyi Pétert, szentendrei közösségünk tagját fogja Erdő Péter bíboros úr diakónussá szentelni. Szeretnénk erre a nagy eseményre közösen menni. Ha megfelelő számú jelentkező lesz, akkor egy autóbuszt szerveznénk. Feliratkozni a sekrestyében lehet.
Családos nap
Június 4-én a Skanzenben ökumenikus családos napot fogunk tartani, melyre szeretettel hívjuk a családokat.
Összes hír...    
Akadálymentes oldal
Felhasználónév:
Jelszó:
Szentségek
A Szentségek Jézus ajándékai, mellyel a mindennapjainkban akar minket segíteni, megerősíteni. Egyházunk szentségei: a Keresztség, a Bérmálás, az Eucharisztia, a Bűnbánat, a Betegek kenete, az Egyházi rend és a Házasság.
Közösségekről
Egyházközségünkben pezseg az élet. Erre bizonyság a számos közösség, amelyek itt mutatkoznak be. Ha valamely közösség érdekli Önt, mindegyiknél talál olyan nevet, telefonszámot, ahol további információt kaphat.
Péter-Pál Útján
A plébánia évek óta rendszeresen megjelenteti a „Péter-Pál útján” nevű újságot, amely rendszerint valamely ünnepkör eseményeiről számol be. A „Péter-Pál ösvényén” a plébánia általában hetente megjelenő hírlevele.

Szeretnénk bemutatni templomainkat. A templom Isten háza. Olyan liturgikus tér, amelyben szertartásaink vallásos eseményeik zajlanak. Ugyanakkor érdemes megismerni ezeket az épületeket építészeti szempontból is.

A honfoglalás után a mai Szentendre területe Apor hadvezér szálláshelye volt. Róla és nemzetségéről az itt kialakult kis falu és a mellette folyó patak az Apor nevet kapta. Az államalapítás után Szent István király, egyházszervezés céljából, 1002-ben az Apor nevű falut több helységgel együtt a veszprémi püspökségnek adományozta. A püspökök rövidesen kúriát létesítettek és irodát működtettek itt a Duna mellett.
Liturgia
Pünkösd neve azt jelenti, 50. nap. Ez az ünnep a húsvét után az egyik legrégibb ünnepe a liturgiának, A Pászka ünnep utáni 50. napot jelentette. Ez a szép ünnep, húsvét nagy ünnepének a befejezése, lezárása, amikor megkapjuk a Szentlélek ajándékát.