Keresztelő Szent János Plébánia     Főoldal
Kívánom minden ide látogatónak, hogy találjon hasznos információkat és tartalmas gondolatokat. Nagyon örülök, ha valamit ezen az úton is tudunk nyújtani az olvasóknak.
Blanckenstein György plébános
Hirdetések
A Nagyhét szertartásainak rendje
A nagyheti szertartások rendje a Péter-Pál Útján újság 146. számában olvasható. (Itt a honlapon is elérhető.)
Virágvasárnapi liturgia
Március 29-én Virágvasárnap lesz. A fél 12-es szentmisén a Szent Cecília kórus énekli a passiót. Az esti szentmisén a Miskolci Jezsuita Gimnázium növendékei fognak énekelni.
1%
Közeledik az adóbevallás ideje. Lehetőségünk van a befizetett adónk 2 x 1 százalékáról rendelkezni...>>
Nyári szentmiserend
Virágvasárnap lesz a nyári időszámításra való átállás. A Szentmisék rendje a következőképen fog alakulni: Vasárnap reggel 7 órakor és az esti szentmise 18.30-kor fog kezdődni. Hétköznapokon az esti szentmise szintén 18.30-kor fog kezdődni.
A betegek szentsége
A betegek szentségét Nagyhét hétfőjén fogjuk kiszolgáltatni az este 18.30-kor kezdődő szentmise keretében. 17.30-tól gyónási lehetőség és felkészítés lesz a Péter-Pál templomban.
Imaóra - Vándor Missziós Madonna
A papi, valamint missziós hivatásokért végzett imaóra következő alkalma márc. 27-én lesz, melyet Magung Ferenc SVD atya fog vezetni. Az imaalkalomra érkezik hozzánk a Vándor Missziós Madonna szobra, mely egy hónapig utána körünkben marad. Kérjük a családokat, akik szívesen fogadnak egy estére otthonukba, jelentkezzenek a sekrestyében!
Összes hír...    
Akadálymentes oldal
Felhasználónév:
Jelszó:

A Szentségek Jézus ajándékai, mellyel a mindennapjainkban akar minket segíteni, megerősíteni. Egyházunk szentségei: a Keresztség, a Bérmálás, az Eucharisztia, a Bűnbánat, a Betegek kenete, az Egyházi rend és a Házasság.

Szinte felsorolni is sok, mennyi program programot szerveznek egyházközségünkben működő közösségek. Itt segítünk eligazodni a különböző események között. Ha egyedül van, vagy találkozni akar emberekkel, akkor kérjük nyissa meg ezt a menüpontot.
Közösségekről
Egyházközségünkben pezseg az élet. Erre bizonyság az a számtalan közösség, amelyek itt mutatkoznak be. Ha valamely közösség érdekli Önt minden közösségnél talál olyan nevet, vagy telefonszámot, amelyet bátran felhívhat.

A plébánia évek óta rendszeresen megjelenteti a „Péter-Pál útján” nevű újságot, amely rendszerint valamely ünnepkör eseményeiről számol be. A „Péter-Pál ösvényén” a plébánia hetente megjelenő hírlevele.

Szeretnénk bemutatni templomainkat. A templom Isten háza. Olyan liturgikus tér, amelyben szertartásaink vallásos eseményeik zajlanak. Ugyanakkor érdemes megismerni ezeket az épületeket építészeti szempontból is.

A honfoglalás után a mai Szentendre területe Apor hadvezér szálláshelye volt. Róla és nemzetségéről az itt kialakult kis falu és a mellette folyó patak az Apor nevet kapta. Az államalapítás után Szent István király, egyházszervezés céljából, 1002-ben az Apor nevű falut több helységgel együtt a veszprémi püspökségnek adományozta. A püspökök rövidesen kúriát létesítettek és irodát működtettek itt a Duna mellett.

Ha Ön már regisztrált tagja közösségünknek, újabb lehetőségek tárulnak föl Ön előtt, ebben a menüpontban.

„Kérünk Istenünk, a szent böjt elkezdése adjon erőt nekünk keresztény életünk minden küzdelmére, hogy a bűnök ellen vívott harcainkban az önmegtagadás legyen biztos erőforrásunk.” (Hamvazószerdai könyörgés)

Csodálatosan szép időszak elé néz egyházunk. A liturgia különös szépséggel és mélységgel hívja az embert megváltásunk szent hetének megünneplésére. Nem mást szeretne Isten ezzel elérni, minthogy a keresztény ember szinte belesodródjon az ő létmódjába, ami nem más mint szeretete.